Har du rätt färg på kontoret?

Har du rätt färg på kontoret?

Rött och svart verkar vara bra för lönsamheten!

Fel kontorsfärg gör anställda deppiga

Att blå är ”bluesens” och melankolins färg fastslås i Konica Minoltas stora färgundersökning Impact of Color. Undersökningen visade bland annat att det psykiska välbefinnandet hos de anställda var 72 procent mindre positivt när de arbetade i en blå miljö jämfört med andra färger.

Genom att måla om kontor i olika färger olika veckor testade färgexperten Konica Minolta vilken inverkan färger har på anställdas upplevelser av sin arbetsmiljö. Blå färg skapade till exempel större oro och missnöje på jobbet, vilket även drog ned cheferna i den negativa spiralen. De som arbetade på ett blått kontor visade sig överlag vara mindre nöjda. Hela 64 procent var missnöjda med balansen mellan arbete och fritid, 51 procent  med lön och förmåner och 40 procent med anställningsskyddet.


Gul spred solsken på arbetsplatsen
Gul är däremot den färg som hade motsatt effekt och spred mycket positiv energi på arbetsplatsen. Det psykologiska välbefinnandet hos medarbetare med gul omgivning visade sig vara 72 procent mer positiv medan 85 procent rapporterade att de kände sig mer energiska och fokuserade. Anställda i ett gult kontor var även mer positivt inställda till balansen mellan arbete och fritid.

 

Rött väckte känslor
Den eldiga färgen röd levde upp till sitt passionerade rykte och var den färg som hade störst inverkan på de anställdas relationer och känslor. Trots det faktum att en del av de anställda kände sig argare i ett rött kontor upplevde 65 procent ändå relationerna mer positiva. Hela 58 procent av medarbetarna delgav även att de kände sig mer motiverade av sina kollegor, 43 procent mer motiverade av sina chefer och 30 procent av feedback, en antydan om att röd är en bra färg för miljöer där man ska arbeta i team.

 

Svart macho, grått intetsägande
Svart tog fram allvaret hos de anställda och respondenterna hävdade att de kände sig tuffare och mer macho i en svart miljö. Uppfattningen om hur motivationen påverkades av ekonomisk belöning och utveckling visade sig också vara 40 procent starkare.

Störst del svarande (52 procent) kände sig minst produktiva i ett grått kontor, möjligtvis för att det upplevdes mer tråkigt och oinspirerande. Av alla undersökta färger var grå den färg som skapade minst reaktioner i alla kategorier, vilket kan indikera att det kan vara ett bra val för administrativa eller byråkratiska arbetsroller.

– Undersökningen bevisar givetvis inte att färg nödvändigtvis påverkar den övergripande prestationen för ett företag, men resultatet indikerar att färg påverkar känslor och attityder bland de anställda, säger professor Binna Kandola på Pearn Kandolas professionella psykologer. Mer specifikt föreslår resultatet att olika färger passar olika bra för olika delar av en organisation som marknadsföring, administration och ekonomi.

 

Om undersökningen
Undersökningen leddes av den oberoende psykologen Pearn Kandola, som använde en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder. Informationen samlades in från 20 anställda på det fristående modeföretag Aquent. Varje vecka under sex veckor ändrades färgen på deltagarnas kontor och deras reaktioner och beteenden övervakades. Sex färger undersöktes: röd, grön, blå, gul, grå och svart.

 

Professionella foton av kontoret från varje vecka finns tillgängliga på begäran eller genom att besöka: www.konicaminolta-images.com under marketing/public relations.

 

För mer information om Konica Minolta besök www.konicaminolta.se

 

Kontakt:
Göran Åslund, Konica Minolta
Telefon: +46 (0)8-627 75 68
goran.aslund(at)konicaminolta.se


Charlotte Frykman, Firefly Communications
Telefon: +46 (0)8-660 73 60
charlotte.frykman(at)fireflycomms.com

2015-05-21 23:21