Strandkyrkan i Lomma

Strandkyrkan i Lomma

Uställning no1 maj 2011

Utställning om BEROENDE - MEDBEROENDE - OBEROENDE

En utställning om det som jag egentligen inte vill tala om. Under många år har jag levt nära brukare och missbrukare. I ett försök att själv förstå har jag istället för ord satt bilder på BEROENDE, denna till synes så urstarka kraft som alltid tycks vinna.

Att gå bredvid och leva nära beroende ändrar ens beteende och utan att märka det börjar man tänja på sina egna gränser och är MEDBEROENDE.

Smärta, vrede, skam, ensamhet, förtvivlan, hopp, hopplöshet, sorg, fördömande, hjälplöshet ……………två enkelbiljetter, båda behöver göra sin resa, två helt olika resor, villigheten prövas, kärleken prövas, besvikelser många, förlåtelse…….en liten liten strimma ljus tänds i mörkret, svaga förnimmelser av OBEROENDE…

2011-05-20 10:00